El cultiu de la vida: Una actitud respectuosa i saludable

El cultiu de la vida és una qüestió d’actitud. Per cultivar la vida cal comporta d’una manera respectuosa i saludable més que no pas fer un exercici concret o una tècnica determinada.